Témata → autoring - bar. hloubka - bar. modely - bitmap. grafika - Grabování - HDTV - komprese - komp. grafiky - komp. videa - prokládání - vektor - YUV  

Slovník pojmů * GAM

Aktualizace 22. 4. 2009

Legenda:nahoru 
autoring
 • zdroje: wiki
 • klíčová slova: video, DVD video, DVD authoring
 • také psáno authoring; DVD authoring je proces při kterém se vytváří DVD video, které pak lze přehrát v DVD přehrávači. Při tomto procesu dochází k vytváření struktury složek VIDEO_TS a AUDIO_TS na disku DVD včetně vytváření a programování DVD menu.


nahoru 
barevná hloubka
 • zdroje: IVTSS2, jsi, wiki
 • klíčová slova: obecná teorie
 • Základní vlastnost rastrového souboru: Barevná hloubka je počet barev, který může nabývat každý bod (pixel) obrázku. Bod může mít pochopitelně pouze jednu barvu. Wikipedie popisuje méně vhodně barevnou hloubku jako počet bitů potřebných k dosažení tohoto počtu barev, což není výstižná definice. Ale dá se to akceptovat, pokud to vysvětlíte komplexněji.
  Pro začátek doporučuji stručné pojetí Pavla Roubala na webu jsi.cz a v jeho knize IVTSS2. Maturanti musí doplnit studiem MPG.
  Typické hodnoty: počty barev a příslušný počet potřebných bitů na pixel umožňujících dosažení počtu barev – viz Wikipedie


nahoru 
barevné modely
 • zdroje: IVTSS2, jsi
 • klíčová slova: barevný model, RGB, CMYK, HSV, HSL, YUV


nahoru 
bitmapová grafika
BMP
 • zdroje: mpg
 • klíčová slova:přípona souboru
 • Výchozí bitmapový souborový formát opračního systému Microsoft Windows, hloubka barev až 16,7 miliónu barev (24 bit/pixel), bez komprese, nehodí se než ku létání a Malování, nevhodný pro internet
CBR
 • zdroje: hrabi15
 • klíčová slova: datový tok, bitrating
 • popis:viz také VBR; Constant BitRate; konstantní datový tok
CDR
 • zdroje:
 • klíčová slova: přípona souboru, Corel
 • popis:
CMYK
 • zdroje: IVTSS2
 • klíčová slova: barevný model
 • popis:
datový tok
 • zdroje:
 • klíčová slova: video
 • popis:
filmařské pojmy
 • zdroje: hrabi24-25
 • klíčová slova: video, natáčení
 • popis:
FireWire
 • zdroje: hrabi10
 • klíčová slova:
 • popis:
font
 • zdroje: hrabi10
 • klíčová slova: DTP
 • popis:
GIF
 • zdroje: mpg
 • klíčová slova: přípona souboru
 • popis:


nahoru 
grabování
 • zdroje: hrabi10, hrabi38, hrabi39, freemusic.cz, aztip.cz
 • klíčová slova:
 • grabování – nahrávání, zachytávání videa či zvuku z analogových zdrojů;
  ripování – převod zvukových stop z audio CD do počítače


nahoru 
HDTV
 • zdroje: wiki, hrabi10, hrabi38, hrabi39
 • klíčová slova: televize, norma, PAL, NTSC, SECAM, rozlišení televize, prokládání
 • High definition televisionHDTV vysílání ve vysokém rozlišení.
   Zajímají nás tři parametry:
  • počet řádků – 720 řádků (1280x720pixelů) nebo 1080 řádků (1920x1080 pixelů)
  • prokládání – interlaced = prokládaně (1080i), progressive = progresivní skenování, tj. neprokládaně (1080p)
  • počet snímků za sekundu – 23,976; 24; 25; 30; 50 nebo 60 snímků za sekundu
HSL
 • zdroje: wiki
 • klíčová slova: barevný model
 • popis:
HSV
 • zdroje: wiki
 • klíčová slova: barevný model
 • popis:
JPG
 • zdroje: mpg
 • klíčová slova: přípona souboru
 • popis:
klíčový snímek
 • zdroje: hrabi10
 • klíčová slova: video
 • popis:


nahoru 
komprese
 • zdroje: hrabi11, wiki
 • klíčová slova: ztrátová, bezztrátová
 • viz také komprese grafiky, komprese videa a komprese audia
  Obecně komprese je proces, při kterém se snažíme z velkého množství vstupních dat vyrobit co nejmenší výstupní data při zachování optimální kvality dle účelu použití.
  Zdálo by se, že ztrátová komprese je "špatná". Není tomu tak, dosahuje velkých kompresních poměrů (velké zmenšení souboru) při "rozumné" kvalitě. Lidské smysly ( zrak, sluch) se dají velmi snadno ošálit a do jisté míry ztráta (redundantních – nepřesně řečeno – nadbytečných) informací nevadí. Záleží na použití. Například rychlost přenosu po internetu na úkor kvality a kvalitní video na DVD, kde nevadí jeho velikost anebo ještě větší objem dat na discích Blue Ray.
  Bezeztrátová komprese většinou nebývá tak úspěšná se svým kompresním poměrem, za to je nezbytná pro svou 'BEZEZTRÁTOVOST'. Rekonstrukce dat je beze zbytku identická. Data po dekompresi jsou naprosto stejná.


nahoru 
komprese grafiky
 • zdroje: mpg31-40 zejména mpg32, PDF: Vojtěch Hyža, Srovnání metod komprese grafiky, RP Martin List
 • klíčová slova: grafika, ztrátová, bezztrátová, RLE, LZW, DCT, slovníková metoda (algoritmus)
 • Zatím nemám, co bych dodal. Vše je v těchto materiálech. Vojtěch Hyža velmi přehledně! Vřele však doporučuji porovnat s knihou MPG032.


nahoru 
komprese videa
 • zdroje: hrabi11
 • klíčová slova: video
 • popis:
NTSC
 • zdroje: wiki
 • klíčová slova: video, norma
 • popis:
osvětlení
 • zdroje: hrabi31
 • klíčová slova: video
 • popis:
PAL
 • zdroje: hrabi11
 • klíčová slova: video, norma
 • popis:
PCX
 • zdroje: mpg
 • klíčová slova: přípona souboru
 • popis:
písmo
 • zdroje: Roubal
 • klíčová slova: DTP
 • popis:
pixel
 • zdroje: hrabi12
 • klíčová slova: obecná teorie
 • popis:
pixel – poměr stran
 • zdroje: hrabi12
 • klíčová slova:
 • popis:
PNG
 • zdroje: mpg
 • klíčová slova: přípona souboru
 • popis:
progresivní snímání
 • zdroje: hrabi13, tvfreak.cz
 • klíčová slova: prokládaně / neprokládaně, interlaced / progressive


nahoru 
prokládání (videa)
Wiki: prokládání videa
 • zdroje: hrabi13, tvfreak.cz www.100fps.com Wikipedie
 • klíčová slova: prokládaně / neprokládaně, interlaced / progressive
 • Viz odkazy, pojem prokládání videa je slušně vysvětlen na Wikipedii.
PSD
 • zdroje:
 • klíčová slova: přípona souboru, PhotoShop
 • popis:
regulární výrazy
 • zdroje:
 • klíčová slova: Writer
 • popis:
rendering
 • zdroje: hrabi13
 • klíčová slova:
 • popis:
RGB
 • zdroje: IVTSS2
 • klíčová slova: barevný model
 • popis:
rozlišení
 • zdroje: IVTSS2
 • klíčová slova: obecná teorie
 • popis:
rozlišení videa
 • zdroje: hrabi14
 • klíčová slova: video
 • popis: rozměry snímků videa
screenshot
 • zdroje: hrabi15
 • klíčová slova:
 • popis:
snímky
 • zdroje: hrabi15
 • klíčová slova:
 • popis:
streamované video
 • zdroje: hrabi15
 • klíčová slova: video
 • popis:
střihové programy
 • zdroje: hrabi15
 • klíčová slova: video, SW
 • popis:
TGA
 • zdroje: mpg
 • klíčová slova: přípona souboru
 • popis:
TIF
 • zdroje: mpg
 • klíčová slova: přípona souboru
 • popis:
VBR
 • zdroje: hrabi15
 • klíčová slova: video, datový tok, bitrating
 • viz také CBR, Variable BitRate, proměnlivý datový tok


nahoru 
vektorová grafika
 • zdroje:IVTSS2, wiki, JSI
 • klíčová slova: Bézierovy křivky, rastrová grafika
 • Vektorová grafika je způsob uložení grafických informací pomocí matematicky (vektorově) popsaných geometrických objektů, popisujích jejich vlastnosti (tvar, barvu výplně a obrys, druh čáry obrysu, pořadí skládání objektů aj.). Narozdíl od rastrové grafiky, která popisuje grafická data jako mřížku – rastr, matici pixelů (obrazových elementů), kde má každý pixel jednu barvu z množiny možných barev.
  viz také Bitmapová (rastrová) grafika ...
XCF
 • zdroje:
 • klíčová slova: přípona souboru, GIMP
 • Nativní komplexní formát (přípona souboru) programu GIMP. Obsahuje nejen rastrovou grafiku, ale taky vrstvy, cesty s Bézierovými křivami, apod.


nahoru 
YUV
 • zdroje:wiki, mpg
 • klíčová slova: barevný model, TV, HDTV, PAL, YCbCr
 • Barevný model YUV používaný v televizním vysílání v normě PAL i HDTV. Odděluje jasovou složku a barevnou složku. Zajistí tak příjem barevného vysílání také na starých čenobílých televizích.
  viz také YCbCr