kanál Jen se neboj grafiky na YouTube Jen se neboj grafiky na Fejsbůčku

Informace pro 4. G

Ve středu 14. 12. 2016 budu první hodinu ze dvouhodinového cvičení u absolutorií VOŠ. Bude se "neodborně" suplovat a Vy budete odborně samostatně pracovat. Na další hodinu přijdu a bude praktický test.

Praktický test

Tématem testu bude hlavně CSS: box model, obtékání a například Fast Rollover ve více sloupcovém vzhledu stránky. Obrázek si budete muset sami připravit libovolným dostupným grafickým editorem mimo Malování.

Právě mi došlo, že bude vypnut Internet, takže bez online editoru a tentokrát bez sešitu. Potrénujte.

Suplování – samostatná práce

Téma – formuláře.

POZOR! Bude hodnocena zejména nečinnost, proto odevzdejte 1 soubor login_??.html po 1. hodině do PUB-IN

Jako obvykle uložte soubor do požadované složky k předchozím souborů a použijte další číslo v řadě např. po login_07.html vytvořete login_08.html. Doplňte do rozcestníku (index.html).

Pokračování zadání nalaznete ve cvičení A05. Pozor není v menu celého webu, je pouze zde na tomto odkazu. (Nebyl čas.)

 

předloha HTML rozcestníku index.html

Na disku H: ve složce H:\php vytvořte soubor index.html nebo index.php a v něm odkazy pro spouštění všech cvičení. Na každém cvičení postupně aktualizujte o nová cvičení.


POKUSNÁ startovací verze několika cvičení A01, 02...


Mou snahou je vytvořit zde části – cvičení a jednotlivé úkoly pro výuku. Z těchto modulů pak skládat jednotlivá různě dlouhá cvičení.

Plán a rozvrh je hezká věc, ale takové ředitelské volno, svátky a nemoce dokáží <div>y.

Dobrá rada: přečtěte si napřed zadání celého úkolu a pak tvořte.

Ve škole na disku H: vytvořte složku PHP a v ní soubor index.html (později index.php). Tento soubor index.html/php bude výchozím a bude obsahovat odkazy na jednotlivá cvičení.

A01: Prvni web


Struktura HTML stránky, odkazy, formátování

A02: Fotoalba


Obrázky, <img>, příprava grafiky pro web, hromadné dávkové zpracování fotek, fotoalba ručně v PS Padu, fotoalba pomocí Irfan View, JAlbum a Light Box2

A03: Struktura stránky a include


Hlavička, preambule (DOCTYPE, xmlns), meta = stále se opakující část kódu.

Pomocí příkazu include vložíme části kódu

A04: Druhy značek (tagů), úvodní tagy


A05: Formuláře


 

<div>