kanál Jen se neboj grafiky na YouTube Jen se neboj grafiky na Fejsbůčku

Informace pro 4. G

Ve středu 14. 12. 2016 budu první hodinu ze dvouhodinového cvičení u absolutorií VOŠ. Bude se "neodborně" suplovat a Vy budete odborně samostatně pracovat. Na další hodinu přijdu a bude praktický test.

Praktický test

Tématem testu bude hlavně CSS: box model, obtékání a například Fast Rollover ve více sloupcovém vzhledu stránky. Obrázek si budete muset sami připravit libovolným dostupným grafickým editorem mimo Malování.

Právě mi došlo, že bude vypnut Internet, takže bez online editoru a tentokrát bez sešitu. Potrénujte.

Suplování – samostatná práce

Téma – formuláře.

POZOR! Bude hodnocena zejména nečinnost, proto odevzdejte 1 soubor login_??.html po 1. hodině do PUB-IN

Jako obvykle uložte soubor do požadované složky k předchozím souborů a použijte další číslo v řadě např. po login_07.html vytvořete login_08.html. Doplňte do rozcestníku (index.html).

Pokračování zadání nalaznete ve cvičení A05. Pozor není v menu celého webu, je pouze zde na tomto odkazu. (Nebyl čas.)

 


Cvičení A05: Formuláře

Obsah: form, prvky formulářů

Úkoly a cvičení


Vytvořte formulář podle vzoru na obrázku. V layoutu stránky umístěte na zobrazených místech formulářové prvky. Skript PHP, který volby uživatele vyhodnotí budeme dělat na dalším cvičení.

formulář zadání

 

Využijte k práci informace uvedené na webu jakpsatweb.cz – formuláře

Zde je uveden příklad (zdroj jakpsatweb.cz)

Samozřejmě webů pro výuku formulářů je spousta například: