Suplování 22. a 23. 11. 2006 (2.F a 2.E), samostudium 2.D

Na konci vyučování zkopírovat do U:\first\Pub-in\Vaše_třída
Co nestihnete, zkuste přinést hotovo na příští hodinu a opět uložit Pub-in jako variantu B.

Jako obvykle ...
Zkopírujte ...\Pub-Out\Tabulky\opakování1.xls nebo taky zde
do svého pracovního prostoru H:\tabulky
a přejmenujte na LOGIN_supl1.xls,
pak převeďte na formát *.ODS (otevřít Calcem a okamžitě uložit jako typ ODS).
Teprve nyní pracujte.
List Nápověda je pozůstatek z Excelu, přeskočit.

List MATEMATIKA

Klasické zahřívací kolo, není co vysvětlovat. Pusťte se do díla.

List LIDI

Tady se dá vytvořit spousta cvičení: Což takhle setřídit, filtrovat či zobrazit skryté sloupce?
Napřed se koukněte v přehledu na animovanou ukázku ŘAZENÍ

Vložte nový list např. LIDI1, zobrazte všechny údaje z listu LIDI
POZOR! Nechci kopírovat oblast buněk a vložit do nového listu, ale zobrazit to, co je na listu LIDI. A to i v případě, že to změním.

List ROHLÍKY

Cena bez DPH, DPH a Cena s DPH jsou všechno údaje v korunách českých. Neládujte mi tam procenta, ale vzorce!
Jediné správné řešení je výraz obsahují v sobě odkaz na buňku B1 a to tak, aby se dal výraz vyplnit (zkopírovat) do dalších řádků. Pokud se vám ceny bez DPH nelíbí, napište si svoje ceny a pořádně naformátujte.

List KNIHY

1. Setřídit podle druhu a pak podle roku vydání
2. Podmíněně naformátujte. Pokud je kniha půjčená, nechť je její název podbarven oranžovým pozadím.
3. Výsledek vložte do LOGIN_supl01.ODT

List ČASOPISY

Samostatně prostudujte AUTOMATICKÝ FORMÁT. Výsledky studia ukládejte do téhož listu pod sebe do dalších řádků. (CTRL+C a CTRL+V)
Rychlý návod:
- označit oblast buněk A1:F6
- MENU: Formát/Automatický formát
- vybrat vhodných několik a použít (alespoň 3)

Nový list TEPLOTA

Vymyslete si zadání sami. Vytvořte tabulku pro pracovníky, kteří měří teplotu ve skladu zboží. Zapisují teplotu 3-krát každý den v týdnu od pondělí do neděle, vždy ráno v 7:00, v poledne a večer v 19:00 hodin. Tabulku s naměřenými údaji o teplotě vymyslete a vyplňte vhodnými údaji tak, aby v buňce A1 se zapisovala maximální hlídaná teplota a mohl být třeba v buňce B1 napsán vzorec
=IF(MAX(B3:D9)>A1;"Maximální teplota "&A1&" bylo překročena!";"") , který výrazně zobrazí větu, pokud bude maximum kdykoliv překročeno.
Sami si zformulujte zadání pro podmíněné formátování, které zvýrazní buňku, kde došlo k překročení maxima.
Máte na to, přemýšlejte společně se sousedy. Suplujícího netrapte, učí jazyky.

Procvičte si další náměty v části IF