zpět na LEKCE

Zobrazit data z jiného listu

Sledujte pozorně vstupní řádek, záložky listů a kam ukazuje kurzor.

Nacházíme se v prázdném listu LIDI1. V tomto bychom chtěli zobrazit údaje z jiné listu. Vyberte buňku A1 a napište znak =. Tím začíná každý výraz.
Zkontrolujte okem znalce v příkazovém řádku (vstupním řádku)


Pak myší ťuknout na záložku listu LIDI, ve kterém jsou data ke zobrazení
Mrkněte opět co se "děje" v příkazovém řádku, jak se doplnil "záznam" naší činnosti. V Calcu zatím nic, stále jen znak =
Excel: =LIDI!  
Calc: =


Nyní klikneme do buňky, kterou chce zobrazit.
Může to být jakákoliv. Na obrázku jsme zvolil nejčastější buňku A1. Označila se červeně.
Ve vstupním řádku uvidíme "zápis děje"
Calc: =LIDI.A1       Excel: =LIDI!A1


Nastavá okamžik nejčastějších chyb! Zahoďte myš a na klávesnici stiskněte ENTER. (Vždyť Enter je potvrzení příkazu, ukončení operace, vstup, trhej...)
Jsme zpět v původním listu o řádek níže, pusuňte se tedy o jeden řádek nahoru. Vidíme v editované buňce totéž co ve vybraném na "zdrojovém" listu a ve vstupním řádku výraz
Calc: =LIDI.A1       Excel: =LIDI!A1


Na dalších obrázcích je uveden postup: vyplnit dolů a pak hned doprava.


zpět na LEKCE