ÚvodCALC × EXCEL → LEKCE >>>  Soubory - Funkce - Zobrazit - Filtry - IF - Podm. formát - Histogram - Bud. hodnota - Hledání řešení - Řazení - Kontingenční tabulky  

Seznam témat a lekcí

27. 10. 2007

  nepohyblivá ikona otevře obyčejnou lekci
  tahlespustí animaci, tutoriál aneb animovanou ukázku
Soubory k procvičení Otevřít lekci
Nabízím soubory s náměty a ukázkami listů a dat, které mohou být použity na cvičení a v testech. Umožní orientaci v datech a tím usnadní test. Štěstí přeje připraveným.

nahoru 
Obecný zápis libovolné funkce Otevřít lekci
Snad pomůže obecný zápis funkce tomu, aby jste už konečně přestali několik zbytečných minut hledat zápis výrazu y = 2 sin x - 4z zápisy =(2sinA2) nebo 2*sin*A2 nebo 2*(sinA2) ... po 2 měsících je to trapné. :--(   Což takhle: =2*sin(A2)-4* atd...

nahoru 
Zobrazit data na jiném listu (finta) Otevřít lekci
Velmi důležitou dovedností je nepřepisovat, nekopírovat jednou již vložená data. Mít výchozí údaje pouze jedenkrát, ať při jejich pozdější změně nemusím celou tabulku v dalších listech opravovat.
Velmi důležitá zásada: DATA jen 1x.
Jak na to? Posloupnost několika obrázků napoví postup, jak zobrazit data z jiného listu.

nahoru 
Řazení dat (nástroj) animovaná ukázka řazení 1: OBCE
animovaná ukázka řazení 2: LIDI
Nástroj ke třídění, řazení seznamů (databází) podle abecedy nebo hodnot. Tříděný seznam musí splňovat požadavek spojitosti, konzistentnosti, uspořádanosti. Tudíž nesmí obsahovat prázdné řádky nebo sloupce.
Potřebné soubory Zajímavé obce a list LIDI v souboru OPAKOVANI1.XLS. Máte je k dispozici v Pub-Outu a nebo taky zde na tomto webu.
Animované ukázky ŘAZENÍ (zajímavé obce)
ukázka jednoduchého řazení, soubor zajímavé obce
Animované ukázky ŘAZENÍ (LIDI), více kritérií
Ukázka s více kritérii řazení, soubor LIDI

nahoru 
Filtry a výběry dat Otevřít lekci
animovaná ukázka filtrů
Bez selekce, výběrů či filtrování není možno s daty vůbec zápasit. Používáme filtr
- automatický
- standardní
- rozšířený

nahoru 
Funkce IF Otevřít lekci
animovaná ukázka IF + PF
Animovaná ukázka, spolupráce funkce IF a podmíněhého formátování, posuvník (ovládací prvek formuláře), podmíněné formátování.

nahoru 
Podmíněné formátování Otevřít lekci
animovaná ukázka IF + PF
Výborná pomůcka podmíněný formát, která zpřehlední výsledky, Naformátuje hledaná maxima, minima, graficky zvýrazní měnící se (pomocí funkce IF, viz animovaná ukázka) výsledky apod.

nahoru 
Grafický histogram
Finty, triky, posuvník, zatržítko (zaškrtávací pole), spojená buňka
Dobře procvičeno, podklady viz Pub-Out, posuvník viz animace funkce IF.

nahoru 
Budoucí hodnota FV
Finanční funkce FV (budoucí hodnota) ...

nahoru 
Hledání řešení (nástroj)
Jedinečný ničím nenahraditelný nástroj hledání řešení dělá z "tabulky" teprve nyní tabulkový procesor. Pro mnohé uživatele pravý důvod používat právě tabulkový procesor!!!

nahoru 
Kontingenční tabulky (úžasný nástroj)
Viz sekce EXCEL (PVY 2005/06), tj. tady odkaz nahoře.